Valtech Labs

Code Retreat på Valtech

Den 17:e september höll vi Stockholms första Code Retreat på Valtech. Code Retreat startades av Corey Haines och har växt till något som kan sägas vara en internationell rörelse. Samma dag hölls det Code Retreat i Dublin, Colorado Springs och Kontich (Belgien).

Code Retreat går ut på att under en hel dag arbeta på samma problem, Conway’s Game of Life.  Man arbetar i iterationer, parprogrammerar hela tiden, och jobbar testdrivet. En iteration är 45 minuter. Efter 45 minuter har man ett snabbt retrospektiv, slänger all kod och byter sen par. Det är alltså inte problemlösningen i sig som är fokus, utan att kunna öva sig på att skriva bättre kod, bli bättre på att kommunicera, och bli bättre på att låta tester driva kod och design.

Intresset innan var stort och det blev snabbt fullbokat. Vi fick även en liten blänkare i Computer Sweden

Code Retreat faciliterades av Emily Bache. Det var Emliys första Code Retreat men det märktes verkligen att hon är en erfaren TDD-coach. Under dagen presenterade Emily olika utmaningar för varje iteration. Till exempel TDD as if you meant it (också beskrivet här). Det var en mängd olika språk som användes under dagen: JavaScript, Ruby, Erlang, CoffeeScript, Java, Clojure, C#, F#, Vimscript, Groovy och säkert några till.

Efter att vi kört sex iterationer så avslutade vi dagen med ett gemensamt retrospektiv. Vi pratade om vad som varit bra/dåligt, vad vi lärt oss under dagen, och vad vi skulle göra annorlunda framöver. Här är lite blandade intryck från retrot:

 • Jag ska skriva fler tester
 • Tänka mer Funktionellt
 • Lära mig Ruby och Erlang
 • Blivit bättre på att tänka på vad som ska testas, och vad som inte
 • Mer Clojure!
 • Hoppas det blir fler gånger
 • Tänka mer funktionellt
 • Få mer värde av högnivå test med hjälp av fakes
 • Att det är väldigt lätt att over-engineera en lösning
 • FP- tänk
 • Bra få se många olika testramverk
 • Det är bättre att snabbt skriva det första testet, än att tänka för länge på vilket det första testet ska vara
 • Blivit bättre på att kommunicera
 • Valet av datastruktur gör stor skillnad för hur svårt/lätt det är att testa
 • Kick att få koda med duktiga utvecklare

Retrospective
Bild från retrospektivet, taget av Johan Lind. Själv hade jag tänkt fotografera under dagen, men var så fokuserad på att koda att jag glömde bort det :)

Den 3:e december är det Global Day of Code Retreat. Vi på Valtech hoppas kunna arrangera ett nytt retreat då.

Läs också andras intryck av dagen: